دانلود مطالعات طراحی و معماری موزه ادیان

 

تاریخ ایجاد 20/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 117 برگ ورد   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 6798 kb  تعدادمشاهده  13  


فایل کامل مطالعات موزه ادیان
فهرست :فهرست :

فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه 2
1-1-1 گفتگوی ادیان 2
1-1-2 دلیل انتخاب موضوع 5
فصل دوم : آشنایی مختصر با ادیان الهی
1-2  آ شنایی با دین اسلام7
1-1-2 ظهور اسلام 7
2-1-2 اصول اعتقادی 7
3-1-2 عبادات و عادات دینی 8
4-1-2 مناسبات روابط اجتماعی 10
2 -2 آشنایی با دین زرتشت 12
1-2-2 سرگذشت زرتشت 13
2-2-2 یکتاپرستی در تعالیم زرتشت 14
3-2-2 اوستا کتاب مقدس 14
4-2-2 آخرالزمان 16
5-2-2 معماری زرتشتی 14 3-2 آشنایی با آیین مسیحیت 18
1-3-2 سرگذشت عیسی 18
2-3-2 کتاب مقدس 19
3-3-2 فرقه های مسیحی 20
4-3-2 انتظار ظهور 20
5-3-2 معماری کلیساهای مسیحی 22 4-2 آشنایی با آیین یهودیت 24
1-4-2 حضرت موسی 22
2-4-2 تاسیس یهودیت 27
3-4-2 یکتاپرستی در یهودیت 30
4-4-2 انتظار ظهور مسیحا 30
5-4-2 معماری دین یهود 31              
5-2 تقسیم بندی ادیان از دیدگاه جامعه شناسان 32
6-2 مشترکات ادیان 34
1-6-2 آب و اهمیت آن از منظر ادیان آیین ها 34
1-1-6-2 اسلام 34
2-1-6-2 مسیحیت 35
3-1-6-2 یهودیت 35
4-1-6-2 زرتشت 36
5-1-6-2 هندو 36
6-1-